நீங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் ஆதரிக்க முடியும் ..........

.............நன்கொடைகளால்

எந்த நாட்டிற்கு அல்லது அவர்களின் பணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிடுக


..... வகையான நன்கொடைகளால்

பொம்மைகள், பள்ளி பொருட்கள், மருத்துவ சாதனங்கள், மருத்துவ உதவிகள்


..... ஸ்பான்சர்ஷர்ஸ் மூலம்

நீங்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் ஆர்வமாக இருந்தால், எங்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும். தனிப்பட்ட முறையில் அல்லது தொலைபேசியால் நாங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்புகொள்கிறோம்


..... தொண்டர்கள்

மேலும் கல்வி பிசியோதெரபிஸ்ட், செவிலியர் என தன்னார்வலர்கள்ய்


... உறுப்பினர் மூலம்

எந்தவொரு ஆதரவையும் நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்!