எமது திட்டங்கள் - இந்தியா:

எப்பொழுது? நாம் என்ன செய்தோம்?
21.12.2017 முதியோர் இல்லத்தில் சீரமைப்பு வேலை
03.12.2017 முதியோர் இல்லத்தில் கர்திகை தீபம்
18.10.2017 முதியோர் இல்லத்தில் தீபாவளி
05.10.2017 முதியோர் இல்லத்திற்கான முகப்புப் பக்கம் (www.vivekanandartrust.org)
15.08.2017 முதியோர் இல்லத்தில் - இந்திய சுதந்திர தினம்
21.06.2017 முதியோர் இல்லத்தில் - யோகா தினம்
02.05.2017 முதியோர் இல்லத்தில் - A/C நிறுவல்
15.01.2017 முதியோர் இல்லத்தில் - பொங்கல்
23.12.2016 முதியோர் இல்லத்தில் - சுற்றுலா

Das  Altenheim-Vivekanandar Trust ist ein kleines Gebäude am Ortsrand von Vellore, in Indien. Tagtäglich werden hier 20 Senioren von Herrn Senthil und Frau Theresa auf knapp 70m² betreut und gepflegt.Herr Senthil hat das Altenheim vor 16 Jahren mit seinem eigenen Geld aufgebaut. Seither ist er Gründer, Stifter, aber auch Pfleger des Altenheims. Frau Theresa unterstützt ihn als Köchin, Pflegerin, in der Verwaltung und ist somit ein allrounder im Vivekanandar Trust. Für die bedürftigen Senioren ist das Altenheim kostenlos.  Herr Senthil der Gründer von Vivekanandar Trust Old Age Home, hat sein Leben den Senioren gewidmet. Seit über 16 Jahren nimmt er die Älteren Menschen von der Strasse in seinem kleinen Häuschen auf und versorgt sie so gut es geht. Die Versorgung erfolgt durch das persönliche Einkommen von Herrn T-Ramalingam Senthil, durch Sachspenden der Bewohner in der Umgebung. Es werden Mahlzeiten, Kleidung und Hygieneartikel gespendet. Herr Senthil ist Bauingineur und Frau Theresa Sozialarbeiterin und beide versorgen die Senioren ehrenamtlich. Die Senioren leben auf engsten Raum und unterstützen sich gegenseitig. Von den 20 Heimbewohnern sind 18 Frauen und 2 Männer. Aufgrund von Platzmangel, können keine Männer mehr aufgenommen werden. Es gibt nur einen Schlafsaal in dem die Frauen untergebracht werden. Die beiden Männer schlafen auf der Terasse. Auch gibt es nur zwei Toiletten und eine Duschecke für 20 Heimbewohner. Doch der Platz reicht nicht mehr aus. Ein Neubau ist dringend nötig.Daher wollen nun auch wir ihn unterstützen, indem wir die Kosten für den Neubau übernehmen. Ein Grundstück für das neue Altenheim ist mit knapp 300m² bereits vorhanden. Jetzt brauchen wir noch    70 000€ für das Gebäude und Grundstück .Helfen auch Sie mit, den Senioren ein besseres und angenehmeres Heim zu ermöglichen!

Old Age Home, Vivekanandar Trust, Vellore

Vivekandar Trust

387 A, Bank Nagar, Pudhu Vasur

Alamelumangapuram Post, Vellore- 632009

Mobil: 00919362699195 oder 00919488269195

Email: vivekanandartrust@yahoo.com